Vermoeid? Volg dan deze 80-20 vitaliteitsformule

Vermoeidheid is het gevolg van het uit balans zijn van je lichaam en geest. Er blijkt een eeuwenoude formule te zijn, die ook van toepassing is op het verkrijgen van meer energie. Ontdek jouw vitaliteit met behulp van het  80/20 Pareto Principe.

Vermoeidheid en de wet van Pareto

Het patroon van het 80/20 principe werd voor het eerst in 1897 ontdekt door de Italiaanse econoom Vilfredo Pareto (1848 – 1923). Sindsdien is het vele malen herontdekt in uiteenlopende situaties. Het staat bekend onder een groot aantal namen: 80/20 regel, de Wet van Pareto, principe van de minste inspanning en dergelijke. Het meest bekend zijn echter de ‘80/20 regel’ en het Pareto Principe.

Vilfredo Pareto was een Italiaanse econoom die had opgemerkt dat 20% van de Italianen 80% van de totale rijkdom van het land bezaten. Men kan deze wet ook toepassen op andere landen en zelfs de gehele aardbol. Zo is 80% van de rijkdommen op onze planeet in handen van 20% van de bewoners.

Het verrassende van de 80/20 regel is dat het volledig tegengesteld is aan wat je eigenlijk verwacht. Je gaat er gewoonlijk van uit dat al jouw acties ruwweg dezelfde opbrengst hebben. Met andere woorden 50% van jouw activiteiten leveren zo’n 50% van de resultaten op. En soms zal dat ook wel zo zijn. Maar deze 50/50 gedachte blijkt in de praktijk zowel de meest inaccurate als de meest ingeslepen gedachten fout te zijn. Het Pareto Principe geeft aan dat een gering aantal oorzaken (beperkte input of moeite), verantwoordelijk is voor het merendeel van de resultaten (output of beloning).

Dus volgens deze wet kan je met minder inspanning, meer resultaat verkrijgen.

Wanneer je teveel last hebt van vermoeidheid kan de Pareto-wet jou helpen om tot een betere energieverdeling te komen.

De Pareto-wet (80-20-regel) kom je overal tegen

Deze wet werd overgebracht naar andere domeinen zoals de verkeersveiligheid (20% van de automobilisten veroorzaken 80% van de ongevallen) en kan ook toegepast worden op de sociale zekerheid (verhouding tussen de onkosten en de zieken). Maar deze empirische wet geldt ook voor de meest futiele domeinen. Weet bijvoorbeeld dat 20% van je kleren 80% van de tijd zullen gedragen worden. Het principe van Pareto wordt beschouwd als nagenoeg universeel! Deze wet benadert men wel als ietwat hinderlijk omdat ze enkel empirisch te bewijzen is.

Joseph Juran, een kwaliteitsspecialist heeft de ‘80/20 regel’ als volgt vertaald: “In elke groep van zaken die bijdragen tot een gemeenschappelijk effect is het grootste deel van het effect toe te schrijven aan een relatief klein aantal van deze zaken”. In de zakenwereld bestaan veel voorbeelden van de werking van dit Pareto principe. Ongeveer 20% van de producten levert 80% van de omzet. Evenzo bepalen slechts 20% van de klanten samen ongeveer 80% van uw omzet.

Het 80/20 principe toegepast op jouw gezondheid

Uitgaande van het 80/20 principe kan je het volgende voorspellen:

 • 20% van jouw gezonde leefstijlaanpassingen is van toepassing op ongeveer 80% van de klachten die je  hebt.

In plaats van harder te werken, kan je slimmer te werk gaan door vast te stellen waar de 20% inspanning kan leiden tot 80% profijt.

Het 80-20-principe houdt in dat 80% resultaten voortkomt uit 20% van de inspanningen. Slechts een beperkt aantal dingen is echt belangrijk. Of anders gezegd: kleine moeite, groot effect.

Letterlijk betekent dit bijvoorbeeld dat 80% van de gezondheidsproblemen zal worden veroorzaakt door een paar significante oorzaken. Het gaat er om dat je een hele bewuste focus kunt houden op de belangrijkste gezondheidsfactoren. Dit zijn:

 • Zuurstof
 • Water
 • Mineralen
 • Enzymen
 • Waarden & Doelen

Zuurstof is letterlijk van levensbelang 

Je kunt een paar weken leven zonder voedsel, een paar dagen zonder water, maar minder dan vier minuten zonder zuurstof. Dus zuurstof moet boven aan de lijst staan. Zuurstoftekort blijkt het immuunsysteem te onderdrukken en kan ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken zoals kanker, schimmelgroei, beroerten, hartproblemen en verslechtering van hersen- en zenuwfuncties.

In 1931 won Dr. Otto Warnburg de ‘Nobel Price in Medicine’ voor zijn stelling dat: Kanker maar één hoofdoorzaak heeft. Het is de verandering van normale zuurstofwisseling van de lichaamscellen in anaërrobische celademhaling (d.w.z. tekort aan zuurstof).

Dit in aanmerking nemende kan je  stellen dat het belang van een juiste ademhaling van levensbelang is. Als er één techniek is die jouw  hele leven bewust kunt beoefenen, is het ademhalen.

De adem is het enige proces in ons lichaam dat zich zowel bewust als onbewust afspeelt. Het vormt de brug tussen lichaam en geest.

Ademen is onze belangrijkste link met ‘leven’ zuurstof is de belangrijkste bron van waaruit we onze cellen voeden. Zolang je leeft laat ademen je geen keus, want je hebt de zuurstof nodig. Je moet uiteindelijk ademen, bewust of onbewust. Echter, hoe je ademt  kan je zelf wél sterk beïnvloeden. Mensen gebruiken veelal maar een klein gedeelte van hun ademhalingssysteem en benutten daarmee een fractie van de levensenergie. De kwaliteit van je leven hangt af van de kwaliteit van onze ademhaling.

Jouw vitaliteit drijft op water

Je lichaam bestaat voor bijna 70 procent uit water. Water is dan ook heel belangrijk voor jouw gezondheid. Je weet dat zuurstof de eerste levensbehoefte is, maar wist je ook dat water nummer twee is op die lijst?

Nog even een korte samenvatting  waarom het zo belangrijk is om voldoende te drinken van deze essentiële levensbron:

 • Water helpt bij het verteren en opnemen van voedsel.
 • Water draagt bij aan de afvoer van afvalstoffen uit de darmen en via de nieren.
 • Water reguleert je lichaamstemperatuur, 24 uur per dag, zeven dagen per week!
 • Water smeert je gewrichten en membranen.
 • Bloed is ons ‘transportsysteem’. Het voorziet het hele lichaam van voedingsstoffen en zuurstof. Ons bloed bestaat voor zo’n 92% uit water
 • Lichaamsafscheiding en spijsverteringssappen bestaan bijna volledig uit water (je spijsvertering produceert alleen al zo’n 1,7 liter speeksel per dag!)

Zonder jouw dagelijkse portie water worden al die processen in de war geschopt. Daarom moeten we geregeld drinken. Een kleine (2 liter) moeite die erg belangrijk is voor jouw functioneren.

Hoe noodzakelijk water voor je is, blijkt ook wel uit het ‘opslageffect’. Hoe minder water je drinkt, hoe meer jelichaam geneigd is om water veiligheidshalve vast te houden voor later. Zo ga je er uitzien als ‘te zwaar’. Gelukkig verdwijnt dat ‘opslageffect’ weer als je voldoende water drinkt.

Het boek: ‘Water weet het antwoord’ en ‘De boodschap van water’ beiden van Masaru Emoto laat zien hoe water reageert op veranderingen in ons collectieve en individuele bewustzijn. De Japanse onderzoeker Masaru Emoto vroor watermonsters in die van te voren waren blootgesteld aan negatieve of positieve woorden, gedachten, emoties of verschillende soorten muziek. Daarna maakte hij foto’s van waterkristallen en stelde vast dat de positief beïnvloede watermonsters mooie en perfect gevormde kristallen opleveren, terwijl negatieve woorden, gedachten en emoties resulteren in lelijke, misvormde kristallen. Aangezien de wereld en wijzelf voor 70% uit water bestaan, hebben we met deze eigenschap van water de sleutel in handen om grote veranderingen te bewerkstelligen, zowel op persoonlijk als op collectief en mondiaal vlak.

Op mineralen kan je bouwen

Tweederde van de essentiële voedingsstoffen die het lichaam nodig heeft zijn mineralen. De mineralen die je nodig hebt om een vitaal leven te leiden komen niet meer voldoende in ons voedsel voor. Meer dan zestig jaar inhalige landbouwmethoden heeft de minerale reserves uitgeput. De hedendaagse degeneratieve ziekten vormen 80% van alle ziekten in geïndustrialiseerde landen.

Mineralen zijn belangrijke componenten voor de gezondheid. Zonder de hulp van mineralen kunnen bijvoorbeeld vitaminen niet functioneren in je lichaam. Mineralen (ijzer) transporteren zuurstof door je lichaam. Ze spelen ook een belangrijke rol bij de groei, instandhouding en herstel van weefsels. Mineralen zijn ook betrokken bij het samentrekken van spieren, het functioneren van de zenuwen en bij de energie huishouding.


De mineralen zijn onder te verdelen in twee groepen: de micro en de macro mineralen. Macro mineralen of macro elementen zijn de groep mineralen die je met de dagelijkse voeding in een grote hoeveelheid nodig hebt. De micro mineralen worden ook wel sporenelementen genoemd, hiervan heb je dagelijks maar een kleine hoeveelheid nodig. Het lichaam kan wel vitamine D maken, maar het kan geen enkel mineraal maken. Vermoeidheid is het eerste signaal bij een mineralen tekort.

Laat enzymen voor je werken

Zonder enzymen is leven onmogelijk. Enzymen zijn nodig voor elke chemische reactie die in het lichaam plaatsvindt. Geen mineraal, vitamine of hormoon kan zijn werk doen zonder enzymen. Je lichaam, al je cellen, weefsels, organen worden gerund door stofwisselingsenzymen. Het zijn de arbeiders die je lichaam opbouwen uit eiwitten, koolhydraten en vetten, net als bouwvakkers onze huizen bouwen. Al heb je de losse bouwmaterialen klaarliggen, zonder de arbeiders (enzymen) kun je niets beginnen. Als je eet volgens een modern, enzym arm dieet onttrek je zo veel spijsverteringsenzymen aan je totale enzymvoorraad, waardoor je chronische degeneratieve ziekten kan ontwikkelen.

De oplossing ligt in een betrekkelijk gemakkelijk te verwezenlijken aanpassing, namelijk het eten van enzymrijke voedingsmiddelen en/of innamen van een breed spectrum enzympreparaat om het spijsverteringsproces te ondersteunen en om de chronische degeneratieve condities te keren.

Het 80/20 geheim van Okinawa (Japan)

Okinawa, een eilandengroep in de Stille Zuidzee, wordt door de Chinezen ook wel het ‘land van de onsterfelijke’ genoemd, daar worden de mensen gemiddeld het oudst te wereld en is het percentage honderdplussers het hoogst. Er heerst daar weliswaar een prettig klimaat, maar het leven is er hard en zwaar omdat op de rotsige bodem nauwelijks iets wil groeien.

Als een soort gebed  prevelen de bejaarden in Okinawa hara hachi bu, een confuciaanse spreuk die betekent: ‘‘Eet tot je tachtig procent vol zit’.

Hoe je weet of je op tachtig procent zit?

Simpel: je stopt als je geen honger meer hebt. En dus niet dooreten totdat je geen pap meer kunt zeggen.

Die extra  twintig procent kan  precies het verschil zijn tussen aankomen en afvallen!

Vermoeid of Vitaal? Aan jou de keuze…

Hopelijk heb je met deze blog meer inzicht gekregen in de (relatief eenvoudige) invloed die je kan hebben op jouw vitaliteit. Je kunt zonder al te veel inspanning grote resultaten bereiken in het ontwikkelen van een gezonde leefstijl. Veel mensen overschatten wat ze in een dag kunnen doen, maar ze onderschatten wat ze in een jaar kunnen realiseren. Natuurlijk kan vermoeidheid ook tal van andere oorzaken hebben. Dus wanneer je twijfelt neem dan in ieder geval contact op met jouw huisarts.

Ik ben heel benieuwd wat jij doet of hebt gedaan om meer vitaliteit te krijgen in je leven. Geef jouw gezonde-leefstijl-recept hieronder in het reactieveld. De meest originele tip belonen we met mijn boek ‘ De Levenscode’. Of deel deze blog met je vrienden door op de bovenstaande social media knoppen te klikken.

Meer Artikelen

18 reacties Voeg ook een reactie toe

 1. Wat mij erg helpt is om geen aandacht meer te schenken aan alle informatie die “ongevraagd” voorbijkomt. Reclamefolders, digitale nieuwsbrieven, magazines, social media. De overload aan informatie is te veel en slokt te veel tijd op en maakt mij erg moe omdat ik niet meer toe kom aan wat ik zelf echt belangrijk vind en echt leuk vind om te doen. Ook al heb ik een erg brede interesse en staat overal wel iets in wat mij aanspreekt, het is te veel. Door een schifting te maken en zo te bepalen waar je je tijd wel aan wilt besteden wordt het een stuk rustiger in je hoofd en doe je dingen waar je echt met je hart plezier van hebt, die je echt vrolijker maken en na verloop van tijd verhoogd dit je algehele gevoel van geluk. Het energieniveau gaat omhoog waardoor je weer vitaler wordt.

  • Beste Willy,

   dank voor jouw positieve en persoonlijke feedback op mijn blog over vermoeidheid. Dat geeft me het plezier om door te gaan met schrijven!

   Hartelijke groeten, Albert Sonnevelt

  • Beste Willy,

   dank voor het delen. Jouw betrokkenheid met het onderwerp vermoeidheid helpt gegarandeerd weer anderen.

   Hartelijke groeten, Albert Sonnevelt

 2. Hallo Albert,
  Meteen na het opstaan drink ik een groot glas lauw water met een paar druppels citroenolie van Primavera maar je kan ook verse citroen of limoen gebruiken. Dit is goed voor de leverzuivering. een half uur Later ontbijt ik dan nadat ik eerst mezelf gemasseerd heb met rozenolie. ik begin dan bij de borststreek en werk van daaruit naar boven en daarna naar beneden (dit om de lymfeklieren te stimuleren in de ochtend, zo voer je afvalstoffen af)
  vervolgens een licht ontbijt met havermout en fruit of een boterham met geitenkaas\houmous en tomaatjes en een kopje groene thee met gember Ik werk 5 dagen per week en omdat ik fysiek zwaar werk doe als hondentrimster sport ik om mijn lichaam sterk te houden (battle, fitness en wielrennen) af en toe een lesje yoga. Ik probeer iedere avond een wandeling te maken met de hond in de natuur, dat maakt mijn hoofd leeg. Ik heb de hele dag voldoende energie en slaap goed, Groetjes Roos

 3. Mijn ingredient voor het gezonde-leefstijl-recept is Mindfulness en vooral leren mediteren en ook toepassen. Dit heeft mij geholpen om de viatliteit in mijn leven (terug) te krijgen.

  • Beste Gaston, dank voor het delen van jouw gezonde-leefstijl-recept. Ik krijg altijd veel vragen over vermoeidheid. Dus ik dacht dat het wel tijd werd voor een blog. Hartelijke groet Albert

 4. Goede avond Albert,
  Waar je van uit je evenwicht raakt heb ik moeten doorstaan doordat een huisarts een verkeerde samenstelling van een medicatie gaf voor de langzaam werkende schildklier, en daarbij 2 verkeerde diagnose’s , ons hele gezin was in schok, nadat hij zijn excusses had aangeboden en me niet kon vertellen wat er met hem gebeurd was, was mijn vertrouwen weg, en ben overgestapt naar een andere huisarts in dezelfde praktijk, die bij de eerste kennismaking begrip toonde voor het gebeuren, maar al vrij snel handelde alsof het aan mezelf lag en mij beschuldigde dat niemand het goed kon doen voor mij, omdat ook zij in een verslag had geschreven dat ik maar eens ten rade moest gaan bij mezelf.
  Nu een aantal maanden verder, ben ik er wel een beetje overheen, en ben op zoek gegaan naar een andere huisartsen praktijk, met de hoop zoiets nooit meer mee te moeten maken.
  Ik ben gelukkig vrij positief ingesteld, en hoop weer verder van mijn gezondheid in evenwicht te kunnen genieten, samen met mijn man en kinderen en kleinkinderen.
  Vriendelijke groeten Gerrie.

  • Beste Gerrie, dank voor het delen van jouw verhaal … . Fijn dat je vrij positief bent ingesteld en goed te horen dat je weer redelijk in evenwicht bent. Hartelijke groeten, Albert Sonnevelt

 5. Wat ik doe. De blogs en webinars volgen van Sonnevelt. En de tips toepassen natuurlijk.
  Ik heb al heel veel kennis opgedaan en het is leuk dat de blogs praktisch geschreven zijn en kleine stapjes toelaten in de uitvoering. Ondanks dat de kennis in mijn hoofd zit, verdwijnt de aandacht soms en deze blogs brengen de acties weer op de voorgrond. Bedankt!

  • Beste Vicky, graag gedaan! Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te helpen met het verminderen van hun negatieve stress in het leven. Warme groeten, Albert Sonnevelt

 6. De dag goed beginnen met een workout van yoga en chi kung oefeningen om het lichaam wakker te maken. Om de geest te verfrissen met zuurstof en je hart met plezier van aandacht en liefde voor de oefening. Lekker bewegen met aandacht, met focus op adem en beweging na het slapen is het heerlijk om de dag zo te beginnen. Een korte workout van 15-30 minuten is al een heerlijke start van de dag.

  • Beste Marco, alle beetjes helpen om meer bewustzijn te krijgen op het gebied van vermoeidheid. Dank voor jouw reactie. Hartelijke groeten, Albert Sonnevelt

 7. Oprecht van mezelf houden en
  mijn leven leiden zoals ik dat wil.
  Ik geniet van sociale contacten maar houd ze niet meer in stand als ze me energie kosten. Genieten van en openstaan voor kleine dingen. Wandelen in de natuur en ook de 80/20% regel toepassen. Voor 80% houd ik er een gezonde leefstijl op na en voor 20% mag ik best van mezelf zondigen bv iets lekkers of dat gezellige wijntje tijdens een etentje met vrienden.
  Na verschillende levenslessen ben ik zo ver gekomen en ik geniet meer en voel me vitaler dan toen ik jonger was 😉 Alles draait om balans !

  • Beste Petra, dank je wel voor jouw waardevolle tips en bemoedigende woorden. Dit zal altijd een aantal lezers van mijn blogs vertrouwen geven! Vitale groeten, Albert Sonnevelt

 8. De kunst is om te leven zoals mensen in de blauwe zones doen. Lichamelijke beweging matig en vers eten en voldoende ontspanning en een goed sociaal leven. In bijna alle blauwe zones leven de mensen van de groente uit de eigen groente tuin aangevuld met een beperkte hoeveelheid vlees. De inspanning die je daarvoor moet doen beloont zich maar vraagt tijd. Neem tijd voor je zelf en verbouw je eigen groente. Veel mensen rennen naar de super markt voor een snellen(ping) maaltijd. Daar na naar de sport school om te trachten de kilo’s van de met suiker en andere troep vervuilde maaltijd weg te trainen.Ga aan de gang in je huis. tuin of zelfs op een balkon. Heb je te veel geef het weg. Ga langs bij vrienden en lekker samen koken van jou opbrengsten. Maak van jouw omgeving en vrienden een blauwe zone. De overheid houd hier niet van. Er kan geen belasting over geheven worden en voor multinationals is er ook niets te verdienen.

  • Beste Jacques, dank voor jouw reactie op mijn blog over vermoeidheid. Je geeft een aantal waardevolle tips waar anderen ook weer mee zijn geholpen. Dank voor het delen! Warme groeten, Albert

 9. De balans zo goed mogelijk te houden door voldoende herstelmomenten in te plannen (en ook uit te voeren) in de week. Verder volg ik vooral de vitaliteitspiramide uit het boek de levenscode. Als ik uit balans ben geeft mij dat in een quick inzicht waar ik onvoldoende aandacht aan heb gegeven.

  • Hey Marjon, dank voor jouw positieve feedback! Laten we elkaar blijven ondersteunen. Hartelijke groet Albert

Geef een reactie